درباره مدرسینو

پلتفرم جامع هوشمند مدیریت مدارس ، يك سامانه ترکیبی از الگوی تحت وب و اپلیکیشن است كه مديريت آموزش و يادگيري و محتوا را برعهده می گیرد . مدرسینو ، يك راه‌حل راهبردي براي مديريت و برنامه‌ريزي تمامي رخدادهاي آموزشي است . سيستم مديريت آموزش مدرسینو ، بر مديريت ارکان آموزشی و فراگيران، پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي ، تسهیل طراحی مسیر یادگیری . ارائه محتوا ، پایش پيشرفت فراگیران و سیستم های اعلان آموزشی است. علاوه بر این سيستم مديريت آموزش سكوي دستيابي به مجموعه‌اي منسجم از منابع و فعاليت‌هاي آموزشي و زنجیره تامین مواد آموزشی است . 

وظايف اصلي سيستم مديريت آموزش مدرسینو

 وظايف اصلي سيستم مديريت آموزش مدرسینو ، را مي‌توان بر پنج دسته تقسيم نمود: وظایف مدیریت سازمان مدرسه و منابع انسانی و محتوای آموزشی وظايف مرتبط به مدیریت کلاس ها ، ثبت‌نام و اطلاعات فراگيران. وظايف مرتبط با مديريت در سنجش و آزمون و پيگيري پيشرفت فراگيران وظايف مرتبط با ارائه انواع خروجی ها ، گزارش ها و تحلیل های آموزشی وظایف انواع اطلاع رسانی و امکان ارتباط دوطرفه بخش آموزشی و کاربران اين سيستم مطابق استاندارد های یادگیری الکترونیک ، مدیریت پذیر ، توسعه‌پذير و دارای قابلیت های سفارشی سازی بوده و و دارای پنل های مدیریتی ساده و درعین حال کامل ، امکان تعریف پرسوناهای آموزشی ، و تعیین حوزه دسترسی و اختیارات کاربران می باشد . از سوی دیگر بخش پشتیبانی مدرسینو ، می تواند با اعزام کارشناس به واحد آموزشی ، فرایند انتقال فهرست دانش آموزی و تعریف دسترسی ها و کاربری ها را برای واحدهای آموزشی انجام دهد . ضمنا مدرسینو ، آموزش مدیر واحد آموزشی و معاون اجرایی یا کارشناس معرفی شده واحد آموزشی را برعهده داشته و در جلسات آموزشی و شبیه سازی شده عملکرد سیستم را آموزش میبیند.


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor